Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Raciborzu

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaœnienie poniżej)zobowiazany do tego ustawš.

Przeglšdanie:
Po lewej stronie witryny BIP znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które sš zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. Dostęp do treœci poszczególnych pozycji z menu uzyskać można poprzez kliknięcie w danš pozycję menu. W przypadku zagłębiania się struktury publikacji w poszczególnych publikacjach mogš wystšpić w górnej częsci wyœwietlanej treœci odnoœniki doinnychpublikacji. Dostępne sš one w częsci Więcej informacji.
Ewentualne załšczniki do danych publikacji dostępne sš pod każdš publikacjš w częœci Załšczniki, gdzie możliwy jest ich podglšd lub pobranie.

Wyszukiwarka:
W górnej częœci stron BIP zawsze dostępna jest wyszukiwarka treœci. Za jej pomocš możliwe jest szybsze odnalezienie wybranych informacji. Wystarczy wpisać szukane słowo w pole Wyszukiwanie, a system wyœwietli podstrony z szukanym tekstem.

W każdym momencie użytkownik może sprawdzić miejsce w strukturze serwisu, w którym się aktualnie znajduje. Wystarczy jedynie kliknšc w link Gdzie jestem dostępny w górnej częœci serwisu pod wyszukiwarkš. W nowo otwartym oknie aktualna pozycja w serwisie oznaczona jest migajšcym napisem jesteœ tutaj

Poleć znajomemu:
System udostępnia możliwoœć powiadomienia za poœrednictwem poczty elektronicznej o treœciach zawartych na stronach BIP. Wystarczy kliknšć w ikonkę z kopertš po prawej stronie serwisu i w wyœwietlonym okienku wpisać adres e-mail osoby, którš chcemy powiadomić o BIP.

Drukowanie treœci:
Możliwe jest także wydrukowanie aktualnie wyœwietlanej publikacji. Czynnoœć tš wykonujemy poprzez kliknięcie ikonki drukarki dostępnej po prawej stronie serwisu.

Zapis treœci:
Wybranš publikację można skopiować w postaci pliku tekstowego na dysk twardy własnego komputera. Wystarczy kliknšć w ikonkę przedstawiajšcš 2 pliki po prawej stronie serwisu (trzecia ikonka).

Informacje:
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również mozliwy poprzez stronę głównš BIP posiadajšcš adres URL - www.bip.gov.pl. Ze stron BIP dostęp pod ten adres uzyskujemy poprzez kliknięcie loga BIP umieszczonego po prawej stronie serwisu BIP.

Informacje o redaktorach BIP:
Informacji o osobach redagujšcych zawartoœć stron BIP mozemy uzyskać poprzez kliknięcie linku Redaktorzy bip\'u, który dostępny jest w dolnej częœci głównego menu.