Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Raciborzu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Paweł Knop
Członek: Mirella Krzemińska-Haładyn
Członek: Aleksandra Sopala

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
03-10-2014 10:23 treść PRD PRD