Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Raciborzu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Stanisława Popadiuk
Członek: Elżbieta Rudnik
Członek: Marek Jerzy Olczyk